Değerlerimiz

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.
1570178455-degerlerimiz.jpg

Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir.

Kalitede, hizmette, üretim kaynaklarımız ve bayi ilişkilerimizde en iyi olmak ve ticaretimizde sahip olduğumuz bu imajı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere faaliyet gösterilen alanlarda kalite odaklı rekabeti ve müşteri memnuniyetini gözetmek ilkemizdir.

En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü firmamıza çekmek ve istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından maksimum fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkân tanımak, iş birliği ve dayanışmanın olduğu bir çalışma ortamı yaratmak, SR Ailesinin kuşaklar boyu devamlılığını sağlamak için seçtiğimiz yoldur.

Müşterilerimizin talepleri yol rehberimizdir.

Müşterilerimiz için değer oluşturmak, beklentilerine istikrarlı ve sürdürülebilir bir kalite anlayışıyla karşılık vermek, Türk damak tadına sahip çıkmak ve Türk markası olan SR Döner’i bir Dünya kültürü haline getirmek hedefimizdir.

Amacımız, sürekli gelişmek ve ileriye gitmektir.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini teşvik etmek üzere sermayenin hakkı olan kârı; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışmak ilkemizdir. Tüm ilişkilerimizde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Günümüz insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek vazgeçemeyeceğimiz bir başka temel ilkemizdir.